Ultima oră

A fost aprobat mecanismul prin care primăriile să poată acoperi cofinanțările

Guvernul României a aprobat proiectul de act normativ propus de MF pentru ca unitățile administrativ-teritoriale (UAT-uri) să poată solicita, în cursul anului 2024, până cel târziu 30 septembrie, contractarea de împrumuturi de la Trezoreria Statului, în limita sumei de 1 miliard de lei.

Prin contractarea acestor împrumuturi se asigură cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor și sumele necesare implementării proiectelor finanțate prin PNRR, aflate în sarcina bugetului local, evidențiate distinct în fiecare contract.

„Ceea ce mulți nu înțeleg este că, atunci când implementezi un proiect din bani europeni, trebuie să asiguri o parte de prefinanțare sau cofinanțare din buzunarul tău. Pentru a sprijini unitățile administrativ-teritoriale să termine proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, inclusiv cele care beneficiază de fonduri prin PNRR, precum și pentru creșterea absorbției fondurilor europene, am identificat mecanismul de împrumuturi din veniturile din privatizare. De asemenea, le vom permite să poată efectua trageri din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate. Ne asigurăm astfel că primarii nu rămân cu proiecte blocate și că nu ajungem la dezangajarea sumelor alocate de către Comisia Europeană, pe care ar însemna să le suportăm din bugetul de stat”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

Dobânda aferentă creditului este ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, la care se adaugă o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

Marja este 1 punct procentual pentru scadenţe de până la 3 ani, inclusiv, și 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani, inclusiv.

Perioada de rambursare este între 1-5 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral, iar valoarea maximă ce poate fi autorizată este nelimitată în cazul comunelor și orașelor, 10 milioane lei pentru municipii și 25 milioane lei pentru județe.

De asemenea, prin proiectul de act normativ se propune ca unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale să poată efectua trageri din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate în limita sumei de 4,5 miliarde lei, față de suma de 3 miliarde lei aprobată prin Legea nr. 417/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024.

Eficiență pentru reprezentarea în litigiile internaționale
Totodată, se modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind reprezentarea României sau a instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii şi în faţa altor instanţe judiciare şi arbitrale internaţionale, astfel încât aceasta să fie aplicabilă situațiilor în care Ministerul Finanțelor selectează avocați în mod transparent şi competitiv, într-o manieră preventivă și fără presiunea timpului, și încheie acorduri-cadru. Ulterior, dacă apar litigii internaționale pentru care selecția avocaților este deja finalizată, se acordă mandatul de reprezentare aferent către una dintre societățile de avocatură selectate.

În plus, în cazul celorlalte situații punctuale care impun o reacție rapidă, în temeiul unei analize punctuale de oportunitate, Ministerul Finanțelor va putea selecta avocați pe baza unei proceduri proprii de selecție aprobate de conducătorul instituției.

Măsura este adoptată pentru a evita risc de depășire a termenelor legale aplicabile pentru introducerea unor acțiuni sau pentru formularea unor apărări, ambele în interesul protejării intereselor financiare ale statului.

   

Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *