Actualitate

A fost finalizată selecția profesorilor metodiști

Inspectoratul Școlar Județean Gorj a finalizat selecția profesorilor metodiști, după ce au fost ocupate și ultimele trei posturi care erau libere. Astfel, profesorii metodiști la disciplina fizică sunt: Monica Suba, de la Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu și Mihaela Țîrcă, de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”. De asemenea, la disciplina filosofie, profesorul metodist selectat este Elena Velțan, tot de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu.

Este de amintit că Inspectoratul Școlar Județean Gorj a organizat selecția cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului de metodiști în anul școlar 2022- 2023. Selecția a fost organizată prin aplicarea prevederilor notei Ministerului Educației și a Procedurii Operaționale privind organizarea și desfășurarea selecției pentru constituirea Corpului de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Gorj în anul școlar 2022- 2023, aprobată în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, publicată pe site-ul http://isj.gj.edu.ro.

Potrivit documentului menționat, persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control nu pot desfășura activitate metodică, în calitate de metodiști ai inspectoratului școlar, pe durata exercitării funcției. Prin excepție, persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control și care au specialități pentru care resursa umană la nivelul inspectoratului școlar este deficitară, își pot exercita atribuțiile de metodist.

Profesorii metodiști încadrați prin concurs la CCD Gorj, profesorii metodiști din liceele pedagogice și profesorii mentori numiți prin ordin de ministru în corpul profesorilor mentori sunt membri de drept ai Corpului profesorilor metodiști ai ISJ Gorj, la disciplina/domeniul de studiu care corespunde specializării înscrise pe diploma/diplomele de studii. Numirea în funcția de metodist la nivelul disciplinei / specializării în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj se face prin decizie, emisă de către inspectorul școlar general, pentru o perioadă de un an școlar, în urma validării listelor cu rezultatele finale în Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Conducerile unităților de învățământ au obligația de a prelua informațiile publicate de inspectoratul școlar referitoare la procesul de selecție a metodiștilor pentru a informa cadrele didactice.

   

Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *