Ultima oră

APAREGIO GORJ face apel la cetățeni pentru a dovedi maximă responsabilitate în utilizarea apei potabile

Prognozele hidrologice lunare nefavorabile emise de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor pentru intervalul august – octombrie 2021 ne obligă la măsuri excepționale în conformitate cu prevederile articolului 10 din Legea nr. 107 din 25 septembrie 1996, legea apelor, și anume:

”(1) Satisfacerea cerințelor de apă ale populației are prioritate față de folosirea apei în alte scopuri.
(2) Restrângerea utilizării apei potabile pentru populație, în folosul altor activități, este interzisă.”
Ca urmare, APAREGIO GORJ S.A. își înștiințează clienții că va proceda la restricții și la alt gen de acțiuni care îi sunt la îndemână pentru minimizarea efectelor secetei și a consumului iresponsabil de apă.

Coroborat cu cele de mai sus, conform articolului 87 din Legea apelor, menționată anterior, ”Constituie contravenții în domeniul apelor următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:
12) nerespectarea de către utilizatorii de apă a obligațiilor legale care le revin privind gospodărirea rațională a apei (…);
28) nerespectarea, de către persoane fizice și persoane juridice, a restricțiilor în folosirea apelor și a altor măsuri, stabilite pentru perioadele de secetă (…).”, sancțiunile fiind amendă de la 75.000 lei la 80.000 lei, pentru persoane juridice, respectiv de la 25.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane fizice.

Angajați cu atribuțiuni de control ai APAREGIO GORJ S.A. vor iniția verificări ample în aria de operare pentru identificarea consumurilor ilegale de apă (care se constituie în infracțiuni), cât și pentru verificarea modului de respectare a restricțiilor instituite în temeiul prevederilor Legii apelor menționate.

Având în vedere aceste considerente, ne adresăm utilizatorilor serviciului nostru cu cererea stăruitoare de a dovedi maximă responsabilitate în utilizarea apei potabile, fie și prin prisma eventualelor consecințe neplăcute la care se expun prin neconformarea la cerințele expuse.

   

Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *