Ultima oră

Aparegio Gorj vine cu precizări referitoare la tarife și investiții

Aparegio Gorj este în continuare ținta atacurilor politice și prezintă un interes major pentru administrația municipală. Nu pentru justificarea activității operatorului ci doar pentru informarea cât mai corectă și veridică a cetățenilor din județul Gorj, societatea aduce în atenția populației  informări punctuale

  1. Majorarea/scăderea tarifelor la apă și canalizare

Tarifele practicate pentru serviciile de apă și canalizare de către Aparegio Gorj  au fost stabilite în urma Directivelor Europene, pe baza legislației în vigoare și conform Contractului de Delegare. Până în anul 2013 ,tarifele la apă și canal au fost stabilite conform Strategiei de Tarifare trecându-se la tariful unic,  cu mențiunea că în perioada 2013-2019 tarifele la apă și canal au suferit modificări  doar în urma variației TVA-ului. Potrivit ultimei situații transmise de ANRSC  la data de 30.04.2020, Aparegio Gorj, ocupă penultima poziție din punct de vedere al tarifelor practicate.(vezi atașament)

  1. Taxarea Apei Pluviale

Având în vedere că în municipiul Târgu- Jiu sistemul de canalizare este și mixt, o parte din apa pluvială(“apa de ploaie”) colectată de pe suprafețele construite/ neconstruite este transportată spre Stația de Epurare Târgu- Jiu și supusă procesului tehnologic de epurare, ceea ce presupune costuri materiale ridicate. Apa pluvială nu se taxează, ci serviciile de întreținere a rețelelor de canalizare pluvială.      

  1. Investiții 

Aparegio Gorj este operatorul regional de apă și canalizare al cărui obiect principal de activitate este captarea, tratarea şi distribuţia apei (Cod CAEN 3600), colectarea şi tratarea apelor uzate (Cod CAEN 3700).Prin urmare:

A  În    programele    pentru    proiectele     majore     sectoriale  beneficiind  de  cofinanțare  din fonduri  de  coeziune, naționale și fonduri proprii  între  anii  2015 – 2020  au  fost  și  sunt  în desfășurare :

 A1.Proiectul : ,, Îmbunătățirea  procesului  de tratare  la  stațiile  de  apă  din localitățile componente Preajba  și  Polata – Municipiul Târgu- Jiu ,,   executat  și  pus  în funcțiune   până  la 30.06.2016  pentru  un  modul  de tratare  a  amoniului   pe  amplasamentul  existent   la  STA  Preajba  și  un modul  de  tratare  a  amoniului   pe  amplasamentul  existent  la  STA  Polata  – valoare  2.270.000 Euro   fără  TVA din  care  contributia  APAREGIO  rămasă  după   perioada  de   încheiere   a  programului – POS  Economii ( 31.12.2015 ) este  de  peste 850.000 Euro .

A2.Proiectele   din  programul  POIM Faza II  :

1.,, Reabilitarea și  Extinderea  sistemelor  de alimentare  cu  apă  și  canalizare  în Târgu-Jiu –faza II –,,  executat  și  pus  în funcțiune  până  în anul 2017  pentru :

– 3,0 Km  conducta  noua  de  aducțiune  de  la  sursa  Runcu  ;

-5,5 Km  conducte  noi  și  reabilitate  pentru  rețeaua  de  distribuție   din municipiul Târgu- Jiu;

– 2,2 km  conducte  reabilitate  pentru  rețeaua  de  canalizare  din  municipiul Târgu – Jiu  împreună  cu  3  stații  noi    de  repompare  a  apei  uzate  menajere – valoare  1.800.000 Euro  fără  TVA   din care  contribuția  APAREGIO  480.000 Euro .

2.,, Lucrări la  sursele  de  apă  Târgu- Jiu  rest  de  executat  faza II –,,  în desfășurare   din  anul 2017 până  în anul 2023 ; valoare  1.500.000 Euro  fără TVA

  1. ,, Reabilitarea și extinderea   Stației  de Epurare Târgu- Jiu rest  de  executat  faza II  ,,  în desfășurare din  anul 2018  până  în  anul 2023  valoare  ;  2.250.000 Euro  fara TVA 

A3.Programul  POIM 2014 -2020 :

,, Asistența  tehnică  pentru  pregătirea  aplicației  de  finanțare  și  a  documentațiilor  de  atribuire  pentru  proiectul  regional  de  dezvoltare  a  infrastructurii  de  apă  și  apă  uzată  din județul  Gorj  în perioada  2014 – 2020 ,,   în desfășurare  din anul 2017  până  în anul 2022 – valoare  2.700.000 Euro  fără TVA  și  contribuție  curentă  APAREGIO  de  peste 170.000 Euro fără TVA ,  prin  care  se  accesează fonduri  de  investiții   cofinanțate   din fondul  de  coeziune  și  fonduri  naționale    în Proiectul Major   ,, PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII  DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ ,, pentru   aproximativ 200 milioane Euro  fără TVA  din care  pentru  municipiul Târgu- Jiu  de  aproximativ  96 milioane  Euro  fără TVA  la  care  APAREGIO  are  fixată  o  contribuție  de  6%  ( aproximativ 5,7 milioane Euro  fără  TVA  )  cu  începere  de  la  sfârșitul  anului 2020  și  începerea  anului 2021,  cu  indicatori  fizici  în  evaluare la  finanțatori  pentru  :

 

Indicatori  Sistem  alimentare  cu  apa UM Cantitatea totala
Surse de apa noi/reabilitate buc 2
Conducte de aductiune noi/reabilitate Km 28
Statii de tratare/clorinare noi/reabilitate buc 3
Rezervoare de inmagazinare noi/reabilitate buc 2
Statii de pompare noi/reabilitare buc 3
Extindere retea de distributie Km 5,3
Reabilitare retea de distributie Km 48
Indicator Sistem  canalizare UM Cantitate totala
Reabilitare retea de canalizare km 16,4
Extindere retea de canalizare km 61,1
Statii de pompare apa uzata noi unitati 13
Statii de pompare apa uzata reabilitate unitati
Conducte de refulare apa uzata menajera – noi km 6,4
Conducte de refulare reabilitare km
Statii de epurare noi buc
Statii de epurare retehnologizate si extinse buc 1
Conducta evacuare apa epurata km 0,815
Dispecerat  zonal  SCADA buc 1
Dispecerat   regional  SCADA buc 1
Echipamente si  vehicole intretinere  si  curatiere  canalizare buc 9

 

B Din   programul   cu   fonduri    proprii   în   anul  2018  a    fost   desfășurat  proiectul  :

,, Stație  de  ridicare   a   presiunii  apei   în zona  ANL-  Narciselor – Târgu- Jiu , județul  Gorj  ,, executat  și  pus  în funcțiune  până  la 04.10.2018  , pentru  o  stație  modulară   de  ridicarea  a  presiunii  apei   împreună  cu  legăturile  de  integrare   în rețeaua  de  distribuție    amplasată   în  zona   străzii  Marin Preda   din  municipiul Târgu – Jiu  – valoare   10.200 Euro  fără  TVA .

 

   

Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *