Ultima oră

Consiliere și sprijin pentru accesul la studii universitare desfășurat de UCB!


Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a desfășurat o serie de activități în cadrul proiectului cu titlul „ Consiliere și sprijin pentru accesul la studii universitare, reducerea abandonului școlar și dezvoltarea carierei”, CNFlS-FDl-2021-0408. Proiectul a fost finanțat de Ministerul Educației, din fondul de dezvoltare instituțională, domeniul 1:

Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul
superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, fiind asigurată și o
cofinanțare de către universitate. Prin activitățile realizate s-au atins toate obiectivele
propuse, asigurându-se îndeplinirea integrală a indicatorilor asumați. Astfel, a fost organizat
evenimentul ”Zilele Carierei în UCB”, la care au participat și elevi din mai multe licee, iar
studenții cu cele mai bune rezultate la concursul de admitere din anul universitar 2021-2022
au fost premiați fiind acordate laptop-uri, memorii externe, memorii USB, pixuri și diplome
de apreciere. De asemenea, s-a realizat un website dedicat informării, consilierii și
comunicării între consilieri, elevi, studenți, cadre didactice, reprezentanți ai unităților de
învățământ liceal și piața muncii, fiind organizate și o serie de întâlniri pentru studenții din
anul I în scopul reducerii abandonului școlar și a fost dotat Centrul de Consiliere și Orientare
în Carieră cu mobilier modern și calculatoare.

Articole asemănătoare:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button