Actualitate

Numeroase verificări efectuate de SGA Gorj

Reprezentanții SGA Gorj au efectuat mai multe verificări, începând cu data de 08 aprilie 2020, cu privire la modul în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, în vederea diminuării pagubelor produse de inundații generate de revărsări ale cursurilor de apă sau din scurgeri de pe versanți. Astfel de verificări vor continua până pe data de 15 mai 2020.

În acest sens, prin Ordinul Prefectului judeţului Gorj, a fost constituită o Comisie mixtă formată din două echipe alcătuite din reprezentanți ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj, Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Lt.col.Dumitru Petrescu”al Județului Gorj, Gărzii Naționale de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Gorj și Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, (in echipe de cate 3 persoane echipate corespunzator), care vor verifica cele menţionate mai sus, deficienţele constatate, însoţite de măsuri şi responsabilităţi fiind obiectul unui Proces Verbal elaborat sub coordonarea şefului Grupului de Suport Tehnic – Directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj şi aprobat de Prefectul judeţului în calitatea sa de Preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj.

În cadrul acestei acţiuni se verifică în principal,
– existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de apă precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor ;
– existenţa depozitelor de material lemnos pe formaţiunile torenţiale din apropierea zonelor locuite;
– modul în care au fost realizate/întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale în localităţi.

Vor fi verificate zonele nesalubrizate de pe cursurile de apă unde s-au produs inundaţii in anul 2019 ( inclusiv cele semnalate de autoritaţile publice locale)

Comisiile mixte vor stabili măsuri, cu responsabilități și termene pentru intervale scurte de timp, în vederea remedierii deficiențelor constatate, astfel încât măsurile dispuse să conducă la diminuarea efectelor unor eventuale inundații în perioada urmatoare.

Pana la acesata data au fost verificate cursurile de apa de pe raza a 18 U.A.T.-uri (Lelesti, Arcani, Stanesti, Scoarta Bumbesti-Pitic, Bengesti-Ciocadia, Pestisani, Runcu,Tismana, Novaci, Sacelu, Crasna, Pades, Ciuperceni, Godinesti, Aninoasa, Vladimir, Saulesti), unde au fost depistate cantitaţi răzlete de depozite necontrolate; gunoaie, deşeuri menajere, deşeuri de constructii, PET-uri etc.

Pentru fiecare caz în parte, s-au dispus măsuri concrete de desfiinţare a acestor depozite într-un termen scurt, în cazul în care aceste termene nu vor fi respectate, se vor alplica sancţiuni contravenţionale.

La verificarea în teren, comisiile mixte au constatat că la nivelul U.A.T-urilor, se desfaşoară acţiuni de salubrizare, urmare și a adresei Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj (2089/16.03.2020), prin care s-a transmis U.A.T-urilor să i-a masuri pentru păstrarea permanentă a unei stări de salubritate a cursurilor de apă (maluri, văi nepermanente capete de poduri) de pe raza localitaţilor.

Acţiunea de verificare este în desfăşurare, punându-se accent pe zonele unde au fost depistate în perioada anterioară puncte critice, inventariindu-se și alte zone cu deficienţe, astfel încât, să se poată interveni pentru remedierea lor, militand pentru o stare buna a apelor.

În această perioadă, personalul muncitor al Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj coordonat de personalul tehnic, echipat corespunzator, execută acţiuni de defrişare a vegetaţiei și arboretului din secţiunea albiilor minore ale cursurilor de apă (Şuşita, Pocruia, Bilta, Gilort), acţiuni ce au drept scop reducerea gradului de rugozitate, favorizand astfel, tranzitarea în condiţii normale a viiturii.

Articole asemănătoare:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button