Actualitate

Până când se depun cererile pentru Gradul Didactic

Cadrele didactice care doresc amânarea examenului pentru gradul didactic I sau II trebuie să depună cereri în acest sens, până pe 10 septembrie.
Potrivit art. 23(5) din metodologie, candidații înscriși la examenul pentru acordarea gradului didactic II – sesiunea 2021 care „nu au putut susține proba scrisă de examen datorită unor motive obiective susținute cu documente, și au fost declarați neprezentați”, pot solicita amânarea gradului didactic II.

Candidații se pot reînscrie pentru susținerea acestor probe ale examenului în sesiunea imediat următoare, cu aprobarea consiliului de administrație al Inspectoratelor.

Pentru solicitarea amânării gradului didactic II, candidații aflați în una din situațiile de mai sus, vor depune, la Registratura ISJ, cererea de amânare(Anexa 1), însoțită de documente justificative pentru solicitarea amânării.

Amânarea poate fi solicitată pentru un an școlar, iar pentru candidații aflați în perioada concediului de creștere și îngrijire a copilului, amânarea poate fi solicitată pentru 2 ani școlari. În asemenea situații, cadrele didactice vor depune atașat la cererea de amânare o adeverință, emisă de unitatea de învățământ în care își desfășoară activitatea, în care să fie specificată perioada concediului pentru creșterea și îngrijirea copilului.

Inspecția specială este valabila numai pentru anul școlar în care a fost efectuată. În consecință, inspecția specială se va relua în anul școlar în care cadrul didactic susține examenul pentru obținerea gradului didactic II.

Candidații care vor obține aprobarea inspectoratului școlar pentru amânarea gradului II pentru sesiunea 2022, vor întocmi un nou dosar de înscriere, care va cuprinde toate documentele prevăzute în OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările și completșrile ulterioare și cele două procese verbale de la inspecțiile curente efectuate. Fișa de înscriere și celelalte documente vor fi completate pentru sesiunea 2022.

Dosarele întocmite de candidați vor fi depuse la unitatea de învățământ și apoi la ISJ, în perioada prevăzută în calendar.

Cererea tip de solicitare a amânării finalizării probelor pentru obținerea gradului didactic II (anexa 1), însoțită de documentele menționate anterior, se depune la Registratura ISJ în perioada 01.09.2021 – 10.09.2021.

Articole asemănătoare:

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button