Ultima oră

Reducerea vârstei de pensionare cu 13 ani devine posibilă pentru unii bugetari

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind statutul personalului feroviar. Potrivit legii, printre numeroase beneficii și gratuități de care pot beneficia atât salariații din sistemul feroviar, cât și familiile acestora și urmașii lor, angajații CFR pot beneficia în anumite condiții de reducerea vârstei standard de pensionare cu până la 13 ani.

Ce prevede legea promulgată:

Personalul feroviar are următoarele drepturi:

 • salariu lunar compus din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, premii, prime şi alte adaosuri al căror cuantum se stabileşte conform legii, contractului individual de muncă şi/sau contractului colectiv de muncă;
 • beneficiază gratuit de asistenţă şi servicii medicale şi psihologice, în caz de boală sau de accidente, de proteze, de orteze sau de alte dispozitive medicale, precum şi de medicamente
 • indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boală sau de accident de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • călătorie gratuită pe calea ferată, atât în interes personal, cât şi în interes de serviciu, în condiţiile legii;
 • beneficiază, în cazul concedierilor colective, de o sumă compensatorie al cărui cuantum nu poate fi mai mic decât nivelul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de stat, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă;
 • primește locuinţă de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz;
 • beneficiază, o singură dată pe an, de decontarea de către angajator a unui procent de 50% din cheltuielile ocazionate de efectuarea concediului de odihnă. Suma decontată nu poate depăşi nivelul a de 3 ori salariul minim brut pe ţară garantat în plată şi se stabileşte prin contractul colectiv de muncă;
 • primește indemnizaţii de instalare, în cazul modificării locului de muncă, de delegare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare. Nivelul minim al indemnizaţiei de delegare pentru personalul feroviar este de 2,5 ori cuantumul stabilit potrivit legii pentru personalul bugetar;
 • ajutoare materiale de sărbătorile de Paşte şi Crăciun, de Ziua Feroviarilor, precum şi în caz de deces al salariatului sau al unui membru de familie al acestuia, la naşterea copilului/adopţia unui copil minor, la căsătorie. Cuantumul acestor ajutoare se stabileşte prin contractul colectiv de muncă;
 • vouchere de vacanţă, tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă sau alte tipuri de tichete de valoare acordate potrivit legii;
 • asigurare gratuită de viaţă, de sănătate, precum şi pentru pagubele produse în cazul accidentelor şi incidentelor de cale ferată sau de metrou;
 • zile libere plătite cu ocazia unor evenimente familiale, stabilite prin contractul colectiv de muncă;â
 • prin derogare de la prevederile Codului fiscal, personalul feroviar beneficiar de autorizaţii și permise de călătorie gratuită pe calea ferată, atât în interes personal, cât şi în interes de serviciu, este exceptat de la plata taxelor și impozitelor aferente acestora.

Membrii familiei personalului feroviar beneficiază gratuit, în condiţiile legii, de:

 • asistenţă medicală şi medicamente în cadrul sistemului de asigurări de sănătate;
 • decontarea cheltuielilor de transport în situaţia mutării personalului feroviar în interes de serviciu în altă localitate;
 • legitimaţii de călătorie gratuite pe calea ferată.
 • Copilul/copiii personalului feroviar decedat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, care urm ează o formă de învăţământ cu plată, organizată potrivit legii, beneficiază, la cerere, de suportarea, de către unitatea angajatoare, a taxei de şcolarizare, până la finalizarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani

Salarizarea personalului feroviar

Salariul lunar este compus din salariul de bază şi o parte variabilă constituită din indemnizaţii, sporuri, premii, prime, bonusuri, alte adaosuri şi drepturi salariale suplimentare, stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern.

Salariul de bază în unităţile feroviare se calculează pornind de la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, majorat cu coeficienţi minimi de ierarhizare, după cum urmează:

Muncitori:

1. Necalificați 1,00

2. Calificați 1,50

Personal administrativ şi de specialitate încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregătire este:

3. Şcoala profesională 1,40

4. Studiile liceale 1,40

5. Studiile liceale + curs de calificare 1,45

6. Școala postliceală 1,50

7. Şcoala de maiștri 1,60

8. Studiile superioare de scurtă durată 1,80

Personal cu studii superioare:

9. Studiile superioare de lungă durată 2,20

(2) Personalul feroviar care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de majorarea coeficientului prevăzut la alin. (1) cu 0,5 dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul.

(3) Salariul de bază stabilit potrivit alin. (1) şi (2) nu cuprinde sporuri, indemnizaţii şi/sau alte adaosuri.

Personalul feroviar cu rezultate excepţionale în activitatea profesională poate fi recompensat de către angajator prin ordine, medalii şi recompense băneşti.

Pensionarea personalului feroviar

Personalul feroviar se poate pensiona, la cerere, dacă îndeplineşte condiţiile privind stagiul minim de cotizare şi vârsta standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Personalul feroviar, care a realizat stagiul complet de cotizare, potrivit legii, din care cel puțin 30 de ani în activitățile prevăzute la art. 35, are dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani fără aplicarea procentului de diminuare a cuantumului pensiei stabilit de lege.

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, personalul feroviar beneficiază, prin cumul, de reducerea prevăzută la alin. (2) şi de reducerea vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfăşurată în locurile de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite sau speciale de muncă. Reducerea cumulată nu poate fi mai mare de 13 ani.

Membrii de familie ai personalului feroviar beneficiază de pensie de urmaş în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii.

sursa: stiripesurse.ro

Articole asemănătoare:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button