EvenimentUltima oră

Replica CONDUCERII Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu!

COMUNICAT DE PRESĂ,

Având în vedere articolul publicat în cotidianul Gorj -online, intitulat „ DEMISIA, EXTREMĂ URGENŢĂ !!! Spitalul Tg-Jiu DEŢINE un aparat performant pentru depistarea COVID-19! Conducerea unităţii medicale A UITAT de el!”, pentru informarea corectă a opiniei publice, facem cunoscut următoarele:

-aparatul “GENEXPERT” a fost livrat de Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta în anul 20 L 5, conform Avizului de însoţire a mărfii nr. 1500/01.10.2015 fiind, destinat pentru determinarea bacilului Koch şi rezistenţa la RIFAMPICINĂ;

-aparatul “GENEXPERT” a fost achiziţionat din fonduri europene şi a fost livrat de Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta tuturor laboratoarelor BK din cadrul Dispensarelor TBC;

-aparatul a fost livrat împreună cu 200 teste (Icituri de diagnosticare rapidă) care se folosesc pentru diagnosticarea tuberculozei;

-în perioada, Octombrie 2015- Mai 2018, aparatul sus menţionat a aparţinut Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta ;

– prin contractul nr. 14994/08.05.2018 aparatul “GENEXPERT” -echipament de tip diagnostic rapid TB-GENEXPERT GXIV-4-L, VERSIUNEA 4.6 a seria 807870 module nr. 663591/663588/663589/663590, laptop HP, a fost dat în comodat Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, care se obligă să folosească echipamentele numai conform destinaţiei, fără a face niciun fel de modificări sau improvizaţii;

-la data de 02.04.2020 a fost primită adresa Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta nr. 7081/31.03.2020, adresa ce a fost înregistrată în unitatea noastră cu nr. 11600, prin care se comunica coordonatorilor tehnici judeţeni faptul că au acordul utilizării aparatelor GENEXPERT, distribuite în cadrul PNPSCT în mai multe unităţi de pneumoftiziologie din ţară, pentru identificarea SARS-CoV-2; prin adresa sus menţionată se comunică faptul că Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu îi revine obligaţia de a achiziţiona kiturile pentru teste, întrucât achiziţionarea acestora nu intră în atribuţiile sale şi nici a PNPSCJ; prin adresa, anterior amintită, se comunică că pentru funcţionarea aparatului în vederea identificării SARS-CoV-2 sunt necesare kiturile Xpert Xpress SARS-CoV-2, kituri pe care la momentul actual nu ie deţinem;

Facem precizarea că, la momentul actual pentru aparatul “GENEXPERT”, deţinem doar teste Gnexpert-TB.

-prin adresa nr. 11606/02.04.2020 Spitalul Judeţean, de Urgenţă Târgu-Jiu a solicitat S.C. BIOMEDICA MED IZIN PRODUKTE ROMÂNIA S.R.L. ofertă de preţ pentru achiziţionarea Piturilor Xpert Xpress SARS -CoV-2, precum şi data estimată pentru livrarea lor;

-prin adresa nr. 12001/06.04.2020, S.C. BIOMEDICA MEDIZINPRODUKTE ROMÂNIA S.R.L, a înaintat prin e-mail oferta de preţ privind achiziţionarea acestor kituri, cu specificaţia că termenul de livrare este de cca. 4-6 săptămâni de la emiterea comenzii, comandă ce a fost efectuată la data primirii.

Totodată arătăm că, pentru utilizarea acestui aparat este nevoie de un spaţiu distinct în care să funcţioneze , spaţiul trebuind dotat cu hotă, cât şi amenajată o cameră pentru primiri probe.

Anexăm adresa înregistrată cu nr. 11600/02.04.2020 a Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta.

Faţă de cele arătate, considerăm tendenţios articolul cu privire la conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu

Articole asemănătoare:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button