Ultima oră

Sărbătoare mare astăzi! Tradiţii şi obiceiuri de Intrarea Maicii Domnului în Biserică

De sărbătoarea cu cruce roşie Intrarea Maicii Domnului în Biserică, creştinii ortodocşi respectă cu sfinţenie o serie de tradiţii şi obiceiuri pentru a avea noroc şi prosperitate.

Sărbătoarea comemorează aducerea Fecioarei Maria la templu de către părinţii ei, Sfinţii Ioachim şi Ana.

Arhiereul Zaharia a închinat-o pe Maica Domnului în Sfânta Sfintelor, locul cel mai sfânt din templu, unde numai arhiereul intră o singură dată pe an. Fecioara Maria a stat în templu timp de 12 ani.

Cu toate că nu a fost instituită oficial, sărbătoarea a existat înainte de secolul al VI-lea, iar în prezent este marcată, anual, în fiecare calendar ortodox.

În tradiţia populară, sărbătoarea Intrarea Maicii Domnului în Biserică este cunoscută şi sub denumirea de Sărbătoarea Luminii.

Calendar ortodox 21 noiembrie 2023. Sărbătoare cu cruce roşie
Potrivit tradiției, în ziua de 21 noiembrie, cunoscută ca și Ovidenie, se deschid cerurile, iar oamenii pot să înțeleagă graiul animalelor. Sărbătoarea este și un prilej pentru a se face previziuni asupra vremii.

Astfel, se crede că dacă ziua de 21 noiembrie va fi înnorată, peste an vor fi epidemii, iar dacă va ninge, atunci va fi o iarnă lungă și foarte grea.

De Intrarea Maicii Domnului în Biserică toți cei care sunt certați trebuie să se împace, cerându-și iertare unii de la alții, pentru ca Postul Crăciunului să le fie de folos.

S-a păstrat și acum obiceiul ca în această zi să se facă apă de leac punând vase pline în dreptul sfintelor icoane, împreună cu o lumânare aprinsă. Potrivit tradiției populare, de Ovidenie, femeile trebuie să umple un vas cu apă, pentru privegheat, iar de el să se lipească o lumânare albă aprinsă. În jurul acestu vas, toți cei din familie trebuie să facă o sută de mătănii la miezul nopții și alte o sută de mătănii în zorii zilei. Această „apă privigheată” era considerată a fi „de mare ajutor”, atât pentru sănătatea trupului, cât și pentru protecție împotriva răutății omenești.

Tot în tradiția populară, Ovidenia ar fi ziua în care începe iarna, iar ţăranii spun că în noaptea de Ovidenie comorile ascunse ard cu flacără albastră, iar cerurile se deschid şi, precum în ziua de Crăciun, animalele pot grăi cu glas omenesc.

Cum este o sărbătoare a luminii, „ce sparge întunericul iernii şi al morţii”, există tradiţia de a petrece această noapte cu lumină şi cu focuri aprinse, cercetând cerul cu luare-aminte pentru a afla din semnele vremii şi ale rodului anului ce urmează, dar „frumuseţile cerului sunt văzute numai de cei buni la Dumnezeu”.

În ajunul Ovideniei, ferestrele, ușile și locurile de culcare se ungeau cu usturoi, ca să nu se lipească farmecele de casă. Mulți credeau că, în această noapte, încep și fermecătoarele să vrăjească.

Rugăciune de Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Intrarea Maicii Domnului în Biserică este considerată și Sărbătoarea Luminii, o zi în care credincioșii sunt îndemnați la bunătate și credință, dar este și o zi în care se consideră că, atunci când cerurile se deschid, cele mai importante dorințe ale oamenilor se împlinesc.

Potrivit datinilor şi calendarului ortodox, de această sărbătoare se rosteşte următoarea rugăciune:

„O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății. Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor.

Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.

Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii.

Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți. Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

   

Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *