Dezvăluiri

Sindicalist CEO: Când calculau pensiile cu creionul cum era?

Un lider de sindicat din Complexul Energetic Oltenia nu vede cu ochi buni întârzierea anunțată de Casa de Pensii Gorj legat de calcularea și recalcularea pensiilor în baza Legii 74 din 2022. Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie, a declarat că nu se justifică așteptarea după un soft care să calculeze și să recalculeze pensiile în baza Legii 74, având în vedere că în trecut nu au existat asemenea instrumente de calcul și lucrurile au funcționat. Pârvulescu oferă ca exemplu perioada în care pensiile erau calculate cu ajutorul creionului, fără să mai existe asistență computerizată.

Este de amintit că la nivelul Casei Județene de Pensii Gorj, până în prezent, s-a primit și înregistrat un număr de 4.309 cereri depuse în baza Legii nr.74/2022, din care: -3.753 cereri de recalculare;- 556 cereri pentru deschiderea drepturilor de pensie (cazuri noi).

Potrivit Casei de Pensii Gorj, pentru a putea pune în aplicare prevederile Legii nr. 74/2022, pe lângă procedurile de lucru și documentele solicitate de lege, e în mod deosebit nevoie de alte două instrumente: 1. Aplicația informatică actualizată conform modificărilor introduse prin Legea nr. 74/2022; 2.Adeverințele de asimilare întocmite după modelele furnizate de CNPP. În ceea ce privește aplicația informatică, precizăm că pașii ce trebuie urmați din faza de inițiere (concepere, punere în corelare cu prevederile legale și particularizare soft în funcție de diversele spețe), achiziționare, testare, validare și până în faza de punere în aplicare, necesită o perioadă de timp mai lungă. Având în vedere timpul relativ scurt de la data publicarii Legii nr.74/2022 în M.O. și până în prezent, precizăm că în momentul de față CNPP se află în faza de achiziționare a softului. De asemenea, cadrul legal (legislația achizițiilor publice) nu permite inițierea unei proceduri de achiziție daca nu există un temei legal, respectiv obiectul achiziției.

Legea nr.263/2010 modificată prin Legea nr.74/2022, prevede că drepturile bănești pentru cererile de recalculare se acordă cu data de 1 a lunii următoare solicitării, iar pentru cazurile noi, drepturile bănești se acordă de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare. Conform prevederilor Legii nr.74/2022, dosarul de pensie trebuie să cuprindă obligatoriu și adeverințele de asimilare. Potrivit prevederilor legale, CJP Gorj are obligația de a soluționa în termen de 45 de zile de la depunere cererile înregistrate. „Așa cum am precizat și anterior, în momentul de față ne aflăm în imposibilitatea de a respecta acest termen, pe de-o parte din cauza lipsei aplicației informatice, iar pe de altă parte din cauza lipsei adeverințelor de asimilare. Vrem pe această cale să asigurăm toți pensionarii, respectiv viitorii pensionari, că imposibilitatea respectării acestui termen legal de 45 de zile de la data înregistrării cererii nu le va afecta drepturile bănești, respectiv data de la care li se cuvin drepturile de pensie. În momentul de față, dacă am respecta acest termen, toate cererile depuse și înregistrate care nu conțin adeverințele de asimilare, ar fi soluționate prin decizie de respingere, cetățeanul având astfel de suferit. De asemenea, până în momentul în care vom intra în posesia aplicației, CJP Gorj și-a organizat activitatea de așa manieră încât majoritatea cererilor/dosarelor depuse în baza Legii nr.74/2022 au fost deja procesate în aplicația informatică existentă până în punctul unde acest lucru s-a permis, urmând ca în momentul în care vom avea noua versiune completată cu prevederile Legii nr.74/2022 să putem încheia prelucrarea prin emiterea deciziei în cel mai scurt timp. În aceste condiții, estimăm că vom reuși să emitem cca. 150 de decizii pe săptămână, în baza Legii nr.74/2022, având în vedere și sarcinile curente. Precizăm că vor avea prioritate cazurile noi, adică persoanele ale căror drepturi de pensie urmează a fi deschise.”, conform Casei de Pensii Gorj.

Articole asemănătoare:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *