Ultima oră

Anunț al Primăriei Municipiului Târgu Jiu pentru toți contribuabilii

„Primăria Municipiului Târgu Jiu aduce la cunoștința contribuabililor – persoane fizice – că, prin HCL nr. 289/27.05.2024, s-a aprobat procedura de acordare a scutirii de la plată a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante și a celor scadente la data plății.
Pot beneficia de această scutire persoanele fizice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
a. sting integral, prin plată voluntară, până la data de 29.11.2024 inclusiv, toate obligațiile fiscale principale restante, constând în impozite și taxe locale, inclusiv amenzile, precum și creanțele fiscale scadente la data plății.
b. depun cererea pentru a beneficia de aceste înlesniri la plată, după data intrării în vigoare a hotărârii și până la data de 29.11.2024, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
Această măsură a fost adoptată în vederea depășirii de către contribuabili a dificultăților generate în principal de lipsa disponibilităților bănești, dar și în scopul prevenirii generării de noi datorii.”, este mesajul postat pe pagina de socializare a primăriei Municipiului Târgu Jiu.

   

Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *