Actualitate

Inspectorii AJOFM, în licee

Inspectorii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj organizează, în această perioadă, deplasări în liceele din județ. Romeo Chiriac, directorul executiv al AJOFM Gorj, a declarat că viitorilor absolvenți li se explică avantajele înregistrării la instituție, pentru a beneficia de programele de consultanță și chiar de indemnizația de șomaj.
Data absolvirii pentru anul şcolar 2022-2023 este 02.06.2023 pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat, și 23.06.2023 pentru absolvenții școlilor profesionale și postliceale, iar în termen de 60 de zile de la absolvire sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţa AJOFM Gorj pentru a beneficia servicii personalizate în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare.

„Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiilor teritoriale ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt: actul de identitate și actul de studii sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii. Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. Absolvenţii de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, sunt așteptați să se înregistreze în evidența AJOFM Gorj în termen de 60 de zile de la data absolvirii. Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției, în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ”, a declarat Romeo Chiriac, șeful AJOFM Gorj.

Articole asemănătoare:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *