Ultima oră

Măsurile aplicabile de către Tribunalul Gorj, în cadrul instanței începând cu data de 13 martie 2020 până la data de 4 mai 2020

Având în vedere evoluţia situaţiei generate de răspândirea la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19, evoluție ce a determinat adoptarea de către Comitetul național pentru situații speciale de urgenţă, constituit la nivelul Guvernului României a Hotărârii nr. 7/11.03.2020, în raport de declararea, de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a epidemiei de Coronavirus ca pandemie, Biroul de informare și relații publice din cadrul Tribunalului Gorj aduce la cunoștința opiniei publice măsurile aplicabile în cadrul instanței începând cu data de 13 martie 2020 până la data de 4 mai 2020, și în continuare, dacă situația la nivel național o impune:

 

  1. Judecătorii din cadrul Tribunalului Gorj vor soluționa în perioada prezent – 04.05.2020, respectiv în continuare, doar cauzele foarte urgente, după cum urmează :

În materie civilă :

Secţia I Civilă :

În materie civilă: ordonanţă preşedinţială, ordin de protecţie, suspendare provizorie a executării silite, cereri reexaminare taxă timbru, cereri de ajutor public judiciar, cereri de revizuire şi contestaţii în anulare, cereri de îndreptare eroare materială, completare  şi lămurire dispozitiv, doar cu privire la aceste materii;

În materie minori şi familie: cererile prevăzute de Legea nr.273/2002 privind procedura adopţiei, cererile prevăzute de Legea nr.272/2004, ordonanţă preşedinţială, suspendare executare, suspendare provizorie a executării silite, cereri de revizuire şi contestaţii în anulare, cereri de îndreptare eroare materială, completare  şi lămurire dispozitiv, doar cu privire la aceste materii;

Cereri de abţinere şi recuzare.

Secţia a II-a Civilă :

– În materia litigii cu profesionişti şi faliment : ordonanţă preşedinţială, suspendare provizorie a executării silite;

– În materia litigii cu profesionişti : suspendarea provizorie a executării silite;

– În materia faliment : cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014;

– În apel insolvenţa persoanei fizice : cerere de apel art. 10 alin. 8 raportat la art. 67 alin. 3 din Legea 151/2015 (sesizare deschidere procedură (art. 14 al. 1 lit. b).

Căi extraordinare de atac, cereri reexaminare taxă timbru  și ajutor  public  judiciar, îndreptare eroare materială și completare  dispozitiv – în privința cauzelor urgente, abțineri și recuzări.

Secţia Contencios administrativ şi fiscal : suspendare executare (art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004 şi art. 507, 512 Cod procedură civilă) doar în materie fiscală şi în materia raporturilor de serviciu; achiziţii publice privind produsele medicale; ordonanţe preşedinţiale; contestaţii în anulare şi revizuire formulate împotriva hotărârilor pronunţate în cauzele urgente, cereri reexaminare, cereri de acordare facilităţi sau ajutor public, cereri de îndreptare, lămurire, completare hotărâri şi incidente procedurale aferente cauzelor urgente.

Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale :

În materia litigiilor de muncă : constatare nelegalitate grevă; încetare grevă; suspendare grevă; ordonanţă preşedinţială; suspendare provizorie a executării silite;

– cereri de revizuire, contestaţii în anulare şi cereri de lămuriri a dispozitivului, în materiile menţionate mai sus;

– cereri de reexaminare a încheierii de anulare a cererii în cauzele de mai sus.

– cereri de recuzare şi abţinere.

În materia asigurărilor sociale: suspendare provizorie a executării silite, cereri de revizuire şi contestaţii în anulare cu privire la această materie.

– cereri de reexaminare a încheierii de anulare a cererii în cauzele de mai sus.

– cereri de recuzare şi abţinere.

În materie penală :

  1. Cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi:

-măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;

-metode speciale de supraveghere;

-percheziţie; măsuri asigurătorii;

  1. Cauze de competenţa judecătorului de cameră preliminară sau judecător fond:

-măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;

  1. Cauze cu deţinuţi:

–   contestaţii liberări condiţionate;

–  modificări pedepse: cereri fond şi contestaţii; contestație la executare care privesc deținuți;

  1. Cauze judecate pe fond unde sunt măsuri preventive;
  2. Dosare vechi în care poate interveni prescripția faptelor în timpul judecății.

 

  1. Dosarele având obiectele menționate mai sus, prin grija completului de judecată, vor fi indicate într-o listă zilnică, care va fi reactualizată de asemenea zilnic până la data de 4 mai 2020, când se va reanaliza situaţia. Lista reactualizată va fi comunicată publicului în condiţiile Hotărârii nr.192 din 12 martie 2020 a Consiliul Superior al Magistraturii, art.1 pct.3. : prin afişare pe portalul instanţelor, pe pagina proprie de internet, prin comunicare către barourile de avocați şi parchete (lista va fi accesibilă la următoarea adresă: http://portal.just.ro/95/SitePages/acasa_default.aspx).

Toate celelalte cauze vor fi soluționate cu respectarea termenului rezonabil de soluționare, acordându-se, în raport de situația epidemiologică existentă, termene ulterior datei de 4 mai 2020.

Fiecare complet de judecată va preschimba în aceste cauze termenul de judecată deja stabilit, în măsura în care există posibilitatea înștiințării în timp util a părților cu privire la noul termen de judecată.

În cauzele în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripția a răspunderii penale, măsurile anterioare nu se aplică.

În cauzele penale se va proceda la audierea în sistem de videoconferință, în scopul protejării sănătății publice, completul de judecată apreciind dacă se poate declara ședință nepublică.

În situația în care se impune prezența deținutului, pe căile specifice se va solicita administrației penitenciarelor în cauza să prezinte persoanele care au primit aviz medical că nu prezintă pericol public de infectare.

Se va pune în vedere penitenciarelor, prin intermediul Administrației Naționale a Penitenciarelor, ca în situația chemării în instanță a unei persoane deținute, aceasta să fie prezentată numai după controlul medical aferent.

Programul cu publicul se suspendă în perioada 13 martie 2020 – 4 mai 2020. Persoanele care apelează la serviciul public al justiției vor depune cererile și orice alte acte pe care le apreciază necesare, folosind mediul online, respectiv e-mail sau folosind faxul instanței/arhivei, respectiv la numerele afișate pe portalul instanței și care nu au suferit modificări, urmând să trimită prin poșta clasică/curierat documentele în original.

Prin excepţie, numai în cazul dosarelor indicate la punctul I, considerate urgente în situaţia excepţională de pandemie declarată de OMS, va fi permis accesul fizic la studierea dosarelor în arhivă, dacă partea/reprezentantul nu are acces la modalitatea de studiere on-line prin intermediul aplicaţiei Infodosar. Reamintim că dosarele sunt scanate zilnic, iar părţile/reprezentanţii acestora pot observa dosarul on-line pe baza parolei comunicate. În acest scop angajaţii instanţei responsabili cu acest serviciu vor proceda la scanarea cu precădere a dosarelor considerate urgente conform punctului I.

Accesul fizic la dosar în arhivă se va realiza prin temporizare şi reducerea la un număr maxim de câte două persoane. De asemenea, accesul în arhivă va fi realizat după completarea declaraţiei pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de efectivul de jandarmi la intrarea în instanţă cu privire la faptul dacă persoana în cauză a fost/vine dintr-o zonă cu risc de infectare cu CORONAVIRUS COVID-19 sau SARS-CoV-2, respectiv dacă prezintă unele simptome indicate în formularul din anexa 1 la ordin.

A fost de asemenea adoptat formularul de declarație pe propria răspundere a persoanelor care au acces fizic în instanţa de judecată la serviciul public de justiţie realizat de Tribunalul Gorj şi Judecătoria Tg.-Jiu, care au sediu comun, în scopul protejării sănătății publice. Formularul va fi pus la dispoziția persoanelor prin intermediul efectivului de jandarmi la intrarea în instanţă.

În perioada de referință în care se aplică măsurile speciale de protecție a sănătății publice în interiorul Tribunalului Gorj, se vor respecta și următoarele măsuri suplimentare:

–  Reprezentanții firmelor de catering solicitați de personalul instanței nu vor avea acces în sediu, urmând ca relația comercială de predare a meniurilor comandate, respectiv plata contravalorii acestora să se realizeze în afara intrării de acces în instanță.

–  Relația client-avocat se va limita în interiorul instanței la prezența în sălile de ședință.

–  Inter relaționarea cu persoane în birourile angajaților, cu excepția celor care desfășoară activități de justiție este restricționată în perioada de referință.

Culoarul de deplasare a persoanelor deținute, în măsura în care este necesară prezența acestora, va fi cel deja stabilit, cu mențiunea că efectivul de jandarmi, în baza modificărilor la planul de pază realizate față de situația de urgență, va asigura restricționarea oricărui contact al persoanelor în cauză cu civilii sau angajații instanței la o distanță mai mică de trei metri până la intrarea în sala de ședință.

Se vor asigura măști de protecție/mănuși chirurgicale pentru persoanele care intră în contract direct și apropiat cu publicul, prin grija D.E.F.A.

Se vor dezinfecta continuu mânerele ușilor de la intrarea de acces în instanță, cele de la sălile de judecată și birouri de către personalul angajat în acest sens la nivelul instanței.

Se vor dezinfecta cu precădere spațiile publice de genul săli de judecată, locuri destinate contactului cu publicul.

   

Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *