Actualitate

Noi ședințe anunțate de ISJ Gorj pentru repartizarea cadrelor didactice pe posturile vacante din învățământul preuniversitar

Inspectoratul Școlar Județean Gorj a anunțatt noi ședințe de repartizare a cadrelor didactice pe posturile vacante din învățământul preuniversitar. Acestea sunt programate începând cu data de 19 august și se vor desfășura conform următorului grafic:

19 august 2021
• numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs;

20 august 2021
• ocuparea posturilor didactice, rămase vacante/rezervate, de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
• ocuparea posturilor didactice, rămase vacante/rezervate de către cadrele didactice titulare pentru care s-a propus detașarea în interesul învățământului, în anul școlar 2021-2022.

23 august 2021 – Soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:
• cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;
• cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
• cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
• cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
• solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate;
• solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul național.

24-25 august 2021 – Repartizarea în şedinţă, conform prevederilor

Metodologiei, în ordine, a:
• cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată;
• cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;
• cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
• cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
• candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2021, după caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2021-2022, în condiţiile art. 63 sau 87 din Metodologie, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2020 şi/sau 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/ institutori/ profesori pentru învăţământ primar.

25 august 2021 – Soluționarea în ședință de repartizare a:

• solicitărilor pentru detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor.
26 august 2021:
• repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2021-2022, conform art. 63 şi 87 din Metodologie.
26-27 august 2021
• repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform anexei nr. 18 la Metodologie.
30 august 2021
• atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ și acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obţinute la interviu, dacă este cazul.
2-3 septembrie 2021 – Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în şedinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează:
• repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;
• repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie.
8 septembrie 2021
• repartizarea candidaților prevăzuți la art. 86 alin. (13) care solicită detașare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor (în baza hotărârii comisiei paritare constituite la nivelul inspectoratului şcolar şi a punctajului, cu avizul în vederea detașării de la Ministerul Educației).
8-10 septembrie 2021
• repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie;
• ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 104 alin. (1) şi (2) din Metodologie.
”Începând cu data de 19 august 2021, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate etapele şi ședințele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei didactice de predare şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie”, precizează IȘJ Gorj.

Articole asemănătoare:

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button