Dezvăluiri

Oferte pentru cumpărarea Bazei de agrement Săcelu

Există deja oferte pentru preluarea Bazei de agrement de la Săcelu, deținută de Complexul Energetic Oltenia. Compania a demarat în vară procedura de selecție de oferte de preț privind valorificarea întregului patrimoniu al Centrului de Perfecționare și Recuperare a Forței de Muncă – Băile Săcelu sau valorificarea de active individuale aparținând acestuia. Mai sunt doar câteva zile până la data limită pentru depunerea ofertelor neangajante. Pentru valorificarea activelor prin organizarea unei licitații cu strigare deschisă, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. va colecta până pe 16.09.2022, toate ofertele neangajante primite de la agenții economici interesați, în baza scrisorilor de intenție și /sau a solicitărilor de informați specifice exprimate.

Pentru ofertanții interesați Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a pregătit un material de prezentare al CRPFM Săcelu, broșură care poate fi accesată în mod electronic sau poate fi preluată de la sediul companiei, în baza unei cereri individualizate, după semnarea unui acord de confidențialitate. Potențialii ofertanți pot solicita clarificări și informații în baza unei scrisori de intenție privind cumpărarea unui activ / imobil anume sau a întregului pachet de active menționat. Corespondența este obligatorie în formă scrisă și autentică, constituind baza de pornire a unei posibile tranzacții.

Etapa I: formularea de oferte preliminare și neangajante de către investitorii interesați. Elementele și condițiile ofertei preliminare și neangajante se vor regăsi în Instrucțiunile de Ofertare. Participarea la etapa ofertelor preliminare si neangajante nu creează în sarcina achizitorilor / investitorilor obligația de a depune o oferta angajantă. Etapa II: analiza ofertelor preliminare și neangajante. Ulterior formulării unei opinii avizate se va proceda la: – obținerea avizelor legale în vederea vânzării; – efectuarea unei evaluări în vederea stabilirii prețului de pornire la licitație; – obținerea de avize și aprobării statutare, în vederea vânzării. Etapa III: derularea licitației. Elementele și condițiile ofertei angajante vor fi stabilite în Caietul de Sarcini ce va fi elaborat ținând cont de interesul manifestat de achizitori / investitori pentru participarea la Procedura de Selecție și va fi disponibil după finalizarea etapelor I și II.

Articole asemănătoare:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button