Ultima oră

Se fac angajări la Consiliul Județean Gorj. Trei posturi scoase la concurs!

„3 posturi de inspector de specialitate, gradul profesional ia

Consiliul Judeţean Gorj, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public județean, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, pe perioadă nedeterminată.
Condiţiile generale şi specifice pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a participa la concurs
1. Condiţii generale
Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale prevăzute la art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
2. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului
Pe lângă condiţiile generale prevăzute la punctul 1, candidații trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice:
1. Studii de specialitate:
1.1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de știință: ingineria transporturilor, domeniul de licență: ingineria transporturilor, specializarea: ingineria transporturilor și a traficului;
sau
1.2. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental științe inginerești și experiență profesională în domeniul transportului și/sau al administrării drumurilor publice.
2) Vechimea în specialitate necesară și, după caz, experiență profesională în domeniu: minimum 6 ani și 6 luni
Calendarul de desfăşurare a concursului
1. Candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Consiliului Judeţean Gorj, în termen de 10 zile lucrătoare de la data de afişării anunţului, sau, după caz, prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid sau poștă electronică (consjud@cjgorj.ro), respectiv în perioada 22.03.2024 – 04.04.2024, ora 1630.
2. Datele de desfăşurare a etapelor de concurs:
– selecţia dosarelor de concurs, în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– proba scrisă, 15 aprilie 2024, ora 1030 , la sediul Consiliului Județean Gorj;
– interviul se va susține într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
3. Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă:
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Județen Gorj, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis” sau „respins”, după caz.
4. Eventualele contestaţii se pot depune după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului.
5. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se va face prin afişare la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, imediat după soluționarea contestațiilor.
6. Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest scop, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii „admis” sau „respins”.
Datele de contact ale compartimentului resurse umane:
Adresă de corespondență: Consiliul Județean Gorj, municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, cam. 241; Telefon: 0372531241, adresă de e-mail: diana.udroiu@cjgorj.ro.” se arată în anuntul de angajare.

   

Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *