Ultima oră

Categoriile de șoferi care nu sunt obligate să plătească impozitul auto în anul 2024

Anumite categorii de șoferi nu sunt obligate să plătească impozitul auto în anul 2024. În rândurile de mai jos îți vom spune exact documentele care sunt necesare pentru scutirea taxei. Toți șoferii ar trebui să știe!

În anul 2024, diverse categorii de șoferi sunt eligibile pentru scutirea de la plata impozitului auto, cu condiția să prezinte documentele necesare pentru a beneficia de această reducere fiscală.

Şoferii care nu sunt obligaţi să plătească impozit auto în anul 2024
Conform prevederilor actuale ale legislației fiscale, toți posesorii de autovehicule sunt supuși plății impozitului auto. Cu toate acestea, în cadrul Codului Fiscal există o excepție care definește anumite categorii de șoferi care sunt scutiți de obligația de a plăti acest impozit.

Printre aceste categorii se numără posesorii de autovehicule istorice, potrivit definiției legislative, care au fost exemptați de la plata impozitului auto de-a lungul timpului. De altfel, cei care dețin autovehicule electrice sau care suferă de handicap grav sau accentuat beneficiază de această derogare fiscală.

Totuși, pentru a beneficia de această derogare, toate grupurile de indivizi trebuie să furnizeze o serie de documente justificative. Pentru a solicita scutirea de la plata impozitului auto, persoanele fizice trebuie să completeze o cerere, însoțită de documentele care demonstrează încadrarea lor în una dintre categoriile de exceptare prevăzute de lege.

Scutirea este acordată începând cu anul următor depunerii documentelor, cu excepția celor cu handicap, care beneficiază de scutire începând de la data depunerii cererii împreună cu toate documentele necesare.

Potrivit art. 469 din Codul Fiscal, următoarele categorii de persoane fizice sunt scutite, în mod legal, de impozitul pe mijloacele de transport:

-veteranii de război, văduvele de război sau văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

-persoanele cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanții legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate;

-persoanele care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice: au executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă sau au fost lipsite de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice; au fost private de libertate în locuri de deținere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune; au fost internate în spitale de psihiatrie; au avut stabilit domiciliu obligatoriu; au fost strămutate într-o altă localitate; au participat în acțiuni de împotrivire cu arma în mână și de răsturnare prin forță a regimului comunist până la data de 31 decembrie 1964, pentru mijloacele de transport aflate în proprietate sau coproprietate.

-soțul sau soția celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești ori decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, deportați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, precum și celelalte persoane menționate la art. 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea lor;

-luptătorii pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 și toate celelalte persoane care se încadrează în prevederile Legii nr. 341/2004, pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea lor;

-persoanele care dețin vehicule istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;

-persoanele care folosesc mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoral, astfel cum sunt omologate în acest sens de Registrul Auto Român, folosite exclusiv în acest scop;

-persoanele care dețin autovehicule acționate electric.

Potrivit Codului fiscal, impozitul auto se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază în localitățile precizate în:

-Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni, adică anumite localități din județele Alba, Arad, Bihor și Hunedoara;

-Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, precum câteva comune din județul Tulcea.

Documentele necesare pentru scutirea taxei

Persoanele scutite de plata impozitului auto, conform prevederilor Codului Fiscal, sunt obligate să furnizeze mai multe documente justificative. Concret, acestea trebuie să depună la autoritățile fiscale o cerere de scutire de la plata impozitului auto.

În cadrul cererii sau declarației, solicitantul trebuie să specifice ce documente justificative au fost atașate pentru a confirma situația lor particulară de scutire.

Documentele necesare pentru scutirea taxei sunt următoarele:

-cerere tip de scutire de la plata impozitului;

-copie, conformă cu originalul, după actul de identitate al persoanei care solicită scutirea;

-copie, conformă cu originalul, după cartea de identitate a mijlocului de transport;

-copie, conformă cu originalul, după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

-copie, conformă cu originalul, după documentul care atestă încadrarea persoanei într-un anumit tip de scutire.

Pe baza prezentării acestor documente, autoritățile emit o decizie de scutire, care este trimisă prin poștă cu confirmare de primire. Indivizii care nu furnizează toate aceste documente nu pot profita de această reducere fiscală.

În plus, pensionarii nu se califică pentru reduceri sau scutiri de la plata impozitului auto, cu excepția cazului în care se încadrează în una dintre categoriile menționate anterior, conform Pro Motor.

   

Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *