ActualitateUltima oră

Intensificarea controalelor D.S.V.S.A. Gorj în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale

         

În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, D.S.V.S.A. Gorj a demarat controalele tematice specifice, pentru a asigura cetăţenilor un comerţ cu alimente și servicii de alimentație publică sigure, cât și pentru a preveni apariția de toxiinfecții alimentare și răspândirea pestei porcine africane (P.P.A.)

Controalele urmăresc verificarea respectării normelor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în pieţele agro-alimentare, abatoare, unităţile de tranşare a cărnii, unităţi de procesare şi depozitare a produselor alimentare, precum şi în unităţile de vânzare cu amănuntul(carmangerii, măcelării, laboratoare de cofetărie-patiserie, restaurante, pizzerii, cantine, unităţi de tip catering, pensiuni turistice, cofetării, patiserii, hyper/supermarket-uri, magazine alimentare etc.)

În acest sens, D.S.V.S.A. Gorj a dispus implementarea următoarelor măsuri:


I. MĂSURI TEHNICO-ADMINISTRATIVE

La nivelul D.S.V.S.A. Gorj, pentru perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, a fost întocmit un plan de măsuri specifice de intensificare a controalelor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor vizând modul de procesare, depozitare, transport şi valorificare a cărnii de miel, ouălor şi altor produse alimentare al căror consum creşte considerabil, în mod tradiţional, în această perioadă.

Astfel, în perioada 22.03.2020 – 01.05.2020 este asigurată permanenţa activității prin programul prelungit la nivelul D.S.V.S.A. și C.S.V.S.A.O. teritoriale, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. La sediul acestora vor fi afişate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon pentru sesizări.

În zonele de restricție, consecutive confirmării unui focar de pestă porcină africană (P.P.A.) la porcii domestici, mișcarea mieilor destinați sacrificării se va face cu respectarea prevederilor europene.

Având în vedere situația epidemiologică la nivel național, cât și numărul de focare de P.P.A. care evoluează în județul Gorj, se impune respectarea cu strictețe a cerințelor sanitare-veterinare privind mișcarea porcinelor și a altor specii de animale.

Județul Gorj este indemn de scrapie, boală care afectează grav ovinele și caprinele. Vor fi aplicate însă măsuri menite mențină acest status, respectiv monitorizarea circulației ovinelor și caprinelor destinate sacrificării, pe întregul traseu de la ferme/exploatații de origine către abatoarele autorizate sanitar-veterinar.

D.S.V.S.A. Gorj a inițiat acțiunea de informare a primăriilor, prefecturii și consiliului județean cu referire la obligaţiile autorităţile locale de a contribui la reducerea riscurilor pentru sănătatea publică ce decurg în cazul tăierii animalelor în spaţii neautorizate şi fără supraveghere sanitară-veterinară.

De asemenea, autoritățile locale trebuie stabilească anumite măsuri adecvate pentru prevenirea și descurajarea comerțului ilegal cu animale vii și produse alimentare în spații neamenajate (inclusiv comerțul stradal).

D.S.V.S.A. Gorj va colabora cu alte autorităţi competente, în vederea organizării unor acţiuni comune de inspecţie, în limita competenţelor legale şi în baza protocoalelor de colaborare încheiate între autorităţi.Aceste controale comune, în care fiecare inspector va urmări aspectele specifice instituției pe care o reprezintă, vor contribui la reducerea frecvenței controalelor, mai ales în contextul pandemiei de COVID-19.

II. MĂSURI SPECIFICE PENTRU ANIMALELE DESTINATE SACRIFICĂRII ŞI PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE

A. Animalele destinate sacrificării

La nivelul județului Gorj, sacrificarea mieilor va fi realizată exclusiv în unităţi de abatorizare autorizate sanitar-veterinar pentru sacrificarea de ovine, publicate pe site-ul A.N.S.V.S.A.

Pe fondul evoluției pandemiei de COVID-19 generate de virusul SARS-CoV-2, autoritățile locale nu au solicitat și nu au amenajat spații temporare de sacrificare a mieilor.

În situația în care distanța de la exploatație la abator este prea mare, D.S.V.S.A. Gorj poate aproba amenajarea unui spațiu/loc temporar de sacrificare a mieilor la nivelul exploatației, exclusiv pentru mieii proveniți din exploatația proprie. În acest sens, trebuie fie asigurate următoarele condiții:

respectarea regulilor generale de igienă;

controlul stării de sănătate a animalelor, respectiv efectuarea examenului ante-mortem de către un medic veterinar oficial;

respectarea regulilor de bunăstare a animalelor în timpul sacrificării, conform Reg. (CE) nr. 1099/2009;

efectuarea examenului post-mortem al cărnii și organelor de către un medic veterinar oficial;

eliminarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, conform Reg. (CE) nr. 1069/2009;

respectarea consițiilor de depozitare și comercializare a cărnii de miel;

implementarea măsurilor de prevenire a contaminării cu SARS-CoV-2.

La nivelul județului Gorj toate târgurile de animale sunt închise.

B. Carnea de miel

loturile de carne de miel vor fi livrate din abatoare numai însoţite de certificat sanitar-veterinar;

marcarea carcaselor de miei se realizează cu respectarea prevederilor legale referitoare la marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman (Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 10/2008actualizat);

verificarea depozitării şi comercializării cărnii de miel şi interzicerea efectuării acestor operaţiuni în spaţii improvizate, în care nu sunt asigurate o temperatură şi o stare de igienă corespunzătoare;

verificarea documentelor legale care însoţesc transportul şi care atestă că produsele au fost supuse controlului sanitar-veterinar;

verificarea respectării pe timpul transportului a temperaturilorpentru carnea de miel refrigerată sau congelată.

În cazul sacrificării mieilor din exploatația proprie în locul amenajat temporar la nivelul exploatației respective, carnea de miel rezultată va fi marcată cu marca de sănătate de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul căreia va fi înscris indicativul județului, urmat de codul numeric acordat de D.S.V.S.A. Gorj.

Nu este permis accesul consumatorilor finali în interiorul exploatației și al locului temporar de sacrificare. Operatorul va asigura condițiile necesare pentru comercializarea cărnii de miel către consumatorii finali, astfel încât aceștia să nu aibă acces în interiorul exploatației și/sau al locului temporar de sacrificare.

C. Ouăle şi produsele din ouă destinate consumului uman

identificarea şi monitorizarea tuturor producătorilor şi comercianţilor care valorifică ouă pentru consum uman şi a tuturor fermelor producătoare şi a centrelor de ambalare a ouălor;

transportul ouălor va fi efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar-veterinar și igienizate adecvat;

verificarea condiţiilor de depozitare şi comercializare a ouălor şi interzicerea desfăşurării activităţii în spaţii improvizate, în care nu se asigură temperatura şi starea de igienă corespunzătoare;

ouăle vor fi marcate cu codul producătorului şi trebuie să provină din centre de ambalare autorizate, în conformitate cu prevederile Reg. (CE) nr. 589/2008 și ale Reg. (CE) nr. 1234/2007;

examenul ovoscopic va fi efectuat de către personalul veterinar din cadrul C.S.V.S.A.O., pentru ouăle valorificate de către producătorii particulari  în pieţele agro-alimentare şi târguri. Ouăle cu coaja crăpată sau lovită vor fi retrase de la comercializare şi vor fi dirijate către o unitate de neutralizare sau prelucrare tehnică.

D. Lapte şi produse lactate

micii producători care comercializează lapte şi brânzeturi în pieţele agro-alimentare şi târguri trebuie să fie înregistraţi sanitar-veterinar la D.S.V.S.A. Gorj și să deţină carnete de sănătate pentru animalele de la care provine laptele;

laptele crud destinat vânzării directe sau prelucrării în brânzeturi trebuie să provină numai de la animale sănătoase, care nu suferă de boli transmisibile, crescute în exploataţii autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;

brânzeturile comercializate de către micii producătorii vor fi expuse la vânzare în vitrine din spaţii special amenajate, dispuse în recipiente (tăvi) necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, ceramică, inox);

brânzeturile trebuie protejate corespunzător împotriva contaminăriipe durata transportului şi a expunerii la vânzare (în recipiente din P.V.C., pungi din plastic etc);

sunt permise transportul şi păstrarea brânzeturilor destinate vânzării directe în recipiente tradiţionale (putini), curate şi etichetate adecvat, pentru prevenirea contaminării şi asigurarea trasabilităţii brânzeturilor;

comercializarea brânzeturilor în pieţe şi târguri se va face numai în ambalaje de desfacere de unică folosinţă (pungi din plastic alimentar, hârtie cerată alimentară etc.), sau alte recipiente curate, igienizate;

trasabilitatea brânzeturilor obţinute de micii producători se asigurăprin etichetare cu elemente de identificare (denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii), cum ar fi:

aplicarea pe ambalajul de transport sau de desfacere a unor etichete adezive;
utilizarea de pungi imprimate;
afişarea pe toată perioada comercializării a informaţiilor înscrise pe tăbliţe sau panouri.

E. Peştele şi produsele din pescuit

spaţiile şi locurile unde se comercializează peştele şi produsele din pescuit trebuie să fie înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi să îndeplinească condiţiile stabilite pentru desfăşurarea acestor activităţi;

se va verifica modul de respectare a condiţiilor stabilite de legislaţia in vigoare cu privire la transportul, depozitarea şi expunerea spre comercializare a peştelui şi produselor din pescuit;

gheaţa utilizată pentru menţinerea temperaturii peştelui şi a produselor din pescuit proaspete, pe întreaga perioadă de expunere, trebuie să fie în cantitate suficientă şi să fie obţinută numai din apă potabilă;

– va fi asigurată trasabilitatea peştelui şi a produselor din pescuit prin etichete şi alte documente însoţitoare, inclusiv dacă acestea provin din acvacultură sau sunt pescuite din mediul sălbatic;

se va verifica absenţa infestării cu paraziţi vizibili şi dacă peştele şi produsele din pescuit sunt corespunzătoare din punct de vedere organoleptic.

F. Alte produse alimentare cu consum crescut în această perioadă

Sectorul vizat în perioada Sărbătorilor Pascale cuprinde unităţile de fabricare, depozitare și comercializare a unor categorii de produse care se consumă în cantităţi mari în perioada Sărbătorilor Pascale: pâine și specialităţi de panificaţie, produse proaspete de cofetărie și patisserie (prăjituri proaspete, cozonaci etc.), produse de patiserie de lungă durată (pișcoturi, fursecuri etc.), legume și fructe proaspete etc.

Inspecţiile se vor efectua cu prioritate în unităţile mari de producţie, dar şi în cele de capacitate mică, dar care produc sortimente cu perisabilitate ridicată. Se vor efectua verificări amănunţite ale capacitătilor de depozitare, pentru evitarea stocurilor mari de produse, care ar putea afecta prospeţimea și calitatea produselor.

Se va interzice comercializarea produselor alimentare perisabile în spaţii improvizate sau în sistem de vânzare stradal, în care nu este asigurată o temperatură şi o stare de igienă corespunzătoare.

III. MĂSURI PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII P.P.A.  

– Se va verifica modul în care sunt respectate măsurile impuse în zonele de resticții P.P.A.;

– Se vor efectua inspecții amănunțite în exploatațiile cu efective maride suine;

Se vor organiza controale în trafic împreună cu echipe I.P.J. și I.J.J. Gorj în anumite zone ale județului.

În sectorul gospodăriilor populaţiei se vor urmări următoarele aspecte:

limitarea circulației animalelor, interdicţii pentru scoaterea porcilor din gospodării și/sau creşterea și lăsarea liberă a acestora în localităţi;

evitarea contactului porcilor din gospodării cu animalele şi păsările sălbatice sau cele migratoare care pot fi purtătoare de virus;

inspecții periodice prin examene clinice şi necropsii la animalele şi păsările moarte din acest sector, în vederea depistării precoce a cazurilor de îmbolnăviri;

porcinele să fie identificate şi înregistrate în B.N.D., direct de către  proprietar;

sprijinirea medicilor veterinari în campanile de identificare a animalelor în prevenirea refuzurilor de identificare a animalelor în sectorul gospodăriilor populaţiei, aplicarea unor măsuri împotriva proprietarilor care refuză această acţiune.

IV. CONTROALE ÎN TRAFIC ASUPRA TRANSPORTULUI DE MIEI

Echipe de control din cadrul D.S.V.S.A. Gorj, I.P.J. și I.J.J. Gorj  vor efectua controale în trafic în anumite zone ale județului, unde  transportul animalelor vii și produselor alimentare  este mai intens.Scopul acestor controale constă în:verificarea stării de igienă și a documentelor de autorizare sanitară-veterinară a mijloacelor auto utilizate pentru transportul animalelor;verificarea documentelor însoțitoare ale animalelor (certificate veterinare care atestă sănătatea mieilor şi documente cu informaţii despre lanţul alimentar).

În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare veterinare, se constată încălcarea legislației în vigoare, în funcţie de gravitatea abaterilor constatate, se vor aplica măsuri graduale, astfel:

aplicarea unui avertisment verbal dacă deficiențele sunt minore, nu afectează siguranța alimentelor și sunt remediate în timpul controlului;

acordarea unui termen de remediere a neconformităților constatate;

suspendarea activității unităţii respective până la remedierea tuturor deficienţelor;

aplicarea unor sancțiuni contravenționale (de la avertisment scris până la amendă, care este proporțională cu gravitatea abaterilor de la legislația în vigoare);

reținerea oficială a produsele alimentare care pot constitui un pericol pentru sănătatea cetăţenilor, cu dirijarea acestora către unități de neutralizare;

dispunerea interzicerii definitive a desfășurării activității unitătii respective.

Reamintim tuturor cetățenilor numărul de Call-Center al A.N.S.V.S.A. – 0800.826.787, serviciu telefonic gratuit, apelabil din orice rețea de telefonie.

Datele de contact ale D.S.V.S.A. Gorj sunt următoarele: telefon – 0253.226.033, 0253.226.236 și fax 0253.226.144, 0253.226.236.

La aceste numere de telefon și fax, cetățenii pot face sesizări sau pot obţine informaţii privind diferite aspecte din domeniul siguranţei alimentelor.

Articole asemănătoare:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button