Ultima oră

Bursele sociale și bursele de excelență olimpică se acordă și pe timpul vacanței de vară 2024

Elevii cu burse sociale și cei cu burse de excelență olimpică primesc banii și pe timpul vacanței de vară 2024. Pentru bursa socială condițiile sunt să nu aibă mai mult de 20 de absențe nemotivate și să nu fie corigenți la mai mult de o materie, conform metodologiei de acordare a burselor în anul școlar 2023-2024.

Tipurile de burse din anul școlar 2023-2024 și cuantumul minim:

Bursă de excelenţă olimpică I: între 750 și 3000 lei
Bursă de excelenţă olimpică II: 700 lei
Bursă de merit : 450 lei
Bursă socială: 300 lei
Bursă pentru mame minore: 700 lei
Bursă tehnologică: 300 lei
Bursele de merit și bursele tehnologice nu se acordă și pe perioada vacanțelor școlare.

Cuantumul minim stabilit de lege nu s-a respectat pe perioada cursurilor și elevii au primit mai puțini bani, pentru că au fost zile de vacanță în fiecare lună de școală din anul școlar 2023-2024.

Prevederile din metodologie privind acordarea burselor de excelență olimpică și sociale pe timpul vacanței de vară 2024
„Art. 6. — (1) Pentru stimularea excelenței, elevii beneficiază de burse de excelență olimpică I și II, acestea fiind alocate în funcție de distincțiile primite de către aceștia, după cum urmează:

a) bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II, III și mențiune, la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Bursele de excelență olimpică I se plătesc lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii care obțin distincții și premii în ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar;

b) bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II și III la etapele naționale ale olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației. Bursele de excelență olimpică II se plătesc lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii care obțin distincții și premii în ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar.

Art. 12. — (1) Bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu primesc bursa socială în perioada vacanței de vară:

a) elevii care nu au promovat anul școlar;

b) elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate/an;

c) absolvenții învățământului gimnazial care nu au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat;

d) elevii care repetă anul școlar din alte motive decât medicale.”

Criteriile pentru bursele din anul școlar 2024-2025: bursele de excelență olimpică I și II și bursele sociale se vor acorda și în vacanța din 2025, conform proiectului de metodologie cadru
Ministerul Educației a pus în consultare publică pe 25 martie noile criterii de acordare a burselor pentru elevi pentru anul școlar 2024-2025. Acestea sunt incluse în proiectul de ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 și a Legii învățământului superior nr. 199/2023.

Prezența la școală și media 10 la purtare, condiții obligatorii pentru bursele școlare 2024-2025. La mai mult de 10 absențe nemotivate într-o lună, elevii nu mai primesc bursa de excelență, merit, de reziliență, socială sau tehnologică pe luna respectivă.
Tot pe 25 martie a fost pus în consultare publică și proiectul de metodologie cadru de acordare a burselor în anul școlar 2024-2025.

Ministerul Educației nu a comunicat data la care vor fi aprobate noile criterii și metodologia cadru pentru bursele din anul școlar 2024-2025.

Bursele nu se acordă pe perioada vacanțelor școlare, cu excepția burselor de excelență olimpică I și II și a burselor sociale, conform proiectului.

Principalele prevederi:

Burse de merit 2024-2025. Criterii de acordare, mod de calcul, cuantum și condiții de menținere – proiect
Cum se acordă bursele sociale în anul școlar 2024-2025. Bursele pentru elevii din familii monoparentale vor fi condiționate de venit / Documente necesare și criterii – proiect
Bursa de reziliență, cea mai nouă bursă inventată de Ligia Deca, poate asigura 300 de lei pe lună elevilor cu medii peste 7. „Este, practic, o formă de a stimula progresul individual în învățare”, spune ministra

   

Citește și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *