Actualitate

Servicii de cadastrare gratuită la Arcani

Comuna Arcani va beneficia de servicii de cadastrare gratuită a imobilelor. Este vorba de programul național de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale aferente comunei Arcani din județul Gorj. Bugetul este de 135.000 de lei și este asigurat de Agenția națională în domeniu. „Obiectivul urmărit a fi realizat prin serviciile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini constă în realizarea lucrărilor sistematice de cadastru pentru sectoarele cadastrale situate în intravilanul/extravilanul comunei Arcani, în vederea înscrierilor în Cartea funciară, finanțate de Agenția Naţională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, conform OUG 35/2016. Valoarea contractului este de 135.000 lei fără TVA, valoarea a fost stabilită prin Contractul nr. 2315/31.03.2022, înregistrat la AC cu nr. 1251 încheiat între OCPI GORJ și UAT ARCANI, privind finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale.”. Serviciile de cadastrare ar putea fi furnizate din această vară.

Articole asemănătoare:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button